Menu Close

25.09

Subota, 25.09.2021 u 20h

Gde: Crkva Sv. Elizabete, Ćirila i Metodija 11, Telep.

Prodaja ulaznica i informacije: www.gigstix.com

Cena karte: 500 rsd

 


 

Čekaj me, ptico moja!

Ljubavne pesme i instrumentalna muzika mađarskih plemićkih dvorova XVII veka

 

Mađarsku ljubavnu poeziju XVII veka pisali su uglavnom nepoznati autori. U pesmama su prisutni renesansni i barokni literarni efekti, a sačuvane su kao rukopisi u zbirkama poput Vásárhelyi – pesmarice (posle 1762, Transilvanija) ili pesmarici György Szentsei (pre 1704. godine, trans–dunavska oblast). Ove pesme bile su poznate uglavnom na plemićkim dvorovima, jer u to vreme se gotovo ništa nije štampalo, čak ni najpopularnije pesme. Tek kasnije u XVIII veku, počinje štampa u formi jeftinih pamfleta – pesme tada zaista postaju ‘javno dobro’ i deo poetske tradicije.

Iako su se pesme prenosile usmeno, pa time kroz prenošenje i neprekidno menjale, njihovi tekstovi izvršili su snažan uticaj na mađarsku poeziju XVIII veka, kao i na folklornu tradiciju.

Ansambl je odabrao ‘buket’ pesama iz ove bogate tradicije; metafora koja se odnosi na cveće nije slučajna, jer su pesme bile takođe poznate i pod nazivom ‘virágének’ (pesme cveća).

Pored simbolizma koji cveće u sebi nosi, važni su i česti motivi ptica (soko, labud, crni kos), nastanak mitskih bića kao i čistota sudbinskih pojmova (radost, tuga, rastanak i ponovno sretanje).

Melodije pesama i instrumentalnih komada potiču iz rukopisnih zbirki Mađarske XVII veka (Codex Vietoris, Codex Kájoni), a delimično iz poljskih i turskih kolekcija. Ansambl kroz svoja izvođenja želi da predstavi specifičnu modu srednjoevropske muzičke fuzije, u kojoj su su se kasna renesansa, barok i orijentalni stil međusobno dopunjavali i zaokruživali. Melodije nekih pesama očuvale su se u mađarskoj narodnoj (Transilvanija, Moldavija), kao i slovačkoj tradiciji. Ovo se uklapa u iste melodijske porodice, čije zapise iz XVII veka poznajemo.

Na kraju kolekcije nalaze se svadbene i svečarske pesme, kombinovane sa plesnim melodijama.

Ansambl Musica Historica prvi put je predstavio ovaj koncertni program 2010. godine. Posle toga, deo programa ili koncert u celini, izvođeni su na raznim festivalima u Mađarskoj, Slovačkoj, Transilvaniji, Italiji, Turskoj i na Baltiku. CD se očekuje krajem ove godine.

 

                Ansambl  Musica Historica osnovan je u Mađarskoj 1988. godine. Pored klasične i rane muzike, ansambl izvodi i mađarsku i istočnoevropsku narodnu muziku, što odlučno utiče na njihov stil. Rad ansambla zasniva se na temeljnim istraživanjima muzike od XV do XIX veka. Ipak, članovi ansambla smatraju da istraživački rad nikako ne može zameniti umetničku invenciju, tim pre što je muzika epohe koju izvode, bila u svojoj prirodi izuzetno otvorena i eksperimentalna. Repertoar ansambla obuhvata pretežno mađarsku muziku iz perioda  od XI do XIX veka. Pored toga izvode zapadnoevropsku muziku srednjeg veka, renesanse i baroka, kao i staru muziku Grčke i Turske. Ansambl je ostvario preko 1300 nastupa u okviru različitih prilika i prestižnih festivala u Mađarskoj i šire (srednja Evropa, Baltik, Turska, Italija itd). Izdali su nekoliko svojih kompakt diskova i sarađivali na dva CD-a Tamás Kobzos Kissa (1950–2015). Članovi ansambla su priznati pedagozi, a rukovodilac ansambla je istoričar. Od 2008, oni su i predavači na Letnjem univerzitetu za ranu muziku u Rumuniji (Miercurea Ciuc).

Rumen István Csörsz (artistic leader) – glas, lauta, kobza, kitarino, tambura, gajde, krumhorn*)

Roland Kasza – udaraljke, čembalo

Attila Kovács – kobza, kitarino, blok-flaute, krumhorn

Réka Palócz – sopran, blok flauta, bas-gajde

Valéria Pribay – bas viola, keman

Zoltán Széplaki – glas, blok flaute, renesansna i barokna flauta, gajde, krumhorn, šalmaj

Márton Szilágyi – violina

* Mnogi od instrumenata pripadaju tradiciji pojedinih naroda, te se jedan isti instrument zove drugačije u drugoj oblasti Evrope. Gajde ćemo naći pod imenom cornamusa, bagpipe, dudelsack. Na to treba dodati i različite registarske i konstruktivne varijetete jednog istog instrumenta. U našem jeziku, ovisno o tradiciji, neki instrumenti imaju svoje autentično ime, a neki su jednostavne transkripcije stranih naziva.  

www.musicahistorica.hu

https://www.facebook.com/musica.historica.budapest